РЕПЕРТОАРНА ПОЛИТИКА

Една от основните цели на Репертоарната политика на Опера Нова се базира на грижата за правилното ръководство на нашите солисти в обширния оперен репертоар.

Предвид нашият главно млад солистичен състав наред с произведенията на Моцарт особено внимание се обръща на Италианското “белканто“ – Доницети, Белини и други автори от епохата, гарантиращи съответната необходимост от разумно навлизане в големия оперен репертоар.

Опера Нова има в програмата си създаване на нови сценични форми, разширяващи кръга на “Традиционната Опера“ с адрес - нова публика, в симбиоза с други театрални форми и съвременни естетически направления и изисквания на деня.

В нашия репертоар наммират място също не изпълнявани до сега в България сценични произведения на майстори от епохата на “барока“ до съвременните автори и др.

Свидетели сме на все по-голямото стесняване кръга на “оперните заглавия“ на афиша на оперните театри с обяснение, че публиката обича да слуша и гледа това, което познава. Оперната литература е изключително богата на произведения и автори, които историята е пренебрегнала в наши дни, но които са с изключителна стойност. Ние ще “изровяме“ и преоткриваме такива произведения.

Опера за най-младите, както и Оперета и Мюзикъл ще намерят също място в нашия афиш.

Присъствието на българските автори ще има важно място в нашия репертоар и ще приветстваме произведения написани специално за нас.