Екипът на Опера Нова България

Адриана Кацарова

Директор
Повече

Иван Ангелов

Арт съветник
Повече

Мирослав Маринов

Технически менджър
Повече

Ивайло Димитров

Реклама и медии
ПовечеСветослав Лазаров

Диригент
Повече

Розалина Думанова

Връзки с обществеността
Повече

Гергана Манолова

Юристконсулт
Повече

Радостина Пелева

Финансов менджър
ПовечеГеорги Симеонов

Режисьор
Повече
Диляна Жечкова

Международни връзки
Повече

Стефан Дянков

Административен менджър
Повече

Юлиан Стамболски

Маркетинг Мениджър
Повече